Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Najnowsze wiadomości

O Ośrodku

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, powstałą w VII kadencji KRRP w miejsce Ośrodka Badawczego i Komisji Legislacyjnej. Jego zadania obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, prace legislacyjne związane z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretację przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W planach pracy Ośrodka znajduje się również rozpoczęcie studiów dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego oraz budową tradycji zawodu radcy prawnego. Realizując powyższe zadania Ośrodek współpracuje z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Zespół Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Zenon Klatka

Współpracownik kierownika Ośrodka

Czytaj więcej
dr Przemysław Mijal

Współpracownik kierownika Ośrodka

Czytaj więcej
dr hab. prof. nadzw. Sławomir Patyra

Współpracownik kierownika Ośrodka

Czytaj więcej
dr Marcin Sala-Szczypiński

Współpracownik kierownika Ośrodka

Czytaj więcej
Ireneusz Misiejuk

Osoba współpracująca

Czytaj więcej
Anna Suska

Asystent Ośrodka

Czytaj więcej
Justyna Rokita

Asystent Ośrodka

Czytaj więcej