Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. należy weryfikować, czy rachunek, na który dokonuje się płatności, należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) udostępnionej na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku dokonania przelewu za nabywane towary lub usługi o wartości 15 000 zł i wyższej na rachunek bankowy nieujawniony w dacie zlecenia płatności w wykazie, wydatek poniesiony przez podatnika zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w tej części. Ponadto działanie takie obarczone będzie ryzykiem poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT. Szczegółowe informację znajdują się w załączeniu.

informacja-biala-lista-podatnikow-vat-12.09.2019-r