Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych dokonuje analizy wszelkich aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania samorządu radcowskiego. W związku z wpływem do Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach procedury uzgodnieniowej projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r. (dalej: „Rozporządzenie” lub „Projekt”), zasadnym jest wyrażenie stanowiska co do przedmiotowego projektu oraz zgłoszenie uwag w ramach procesu legislacyjnego.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z dnia 05 października 2018 r.

Opinia z 09.11.2018 r. – final