Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP w kwestii dopuszczalności odmowy przez radcę prawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu, którego wydania żąda prokurator na podstawie art. 217 § 1 KPK

Podniesione w tytule niniejszej opinii zagadnienie, nawiązujące bezpośrednio do treści pytania leżącego u jej podłoża, dotyczy w istocie dopuszczalności zwrócenia się przez prokuratora w trybie art. 217 § 1 k.p.k. z żądaniem potwierdzenia przez radcę prawnego, występującego w roli pełnomocnika w procesie karnym, zgodności odpisu określonego dokumentu z jego oryginałem.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w kwestii dopuszczalności odmowy przez radcę prawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu dokumentu, którego wydania żąda prokurator na podstawie art. 217 § 1 KPK.

Opinia z 20.08.2019 r. – poświadczanie dokumentów przez r. pr. – KPK