Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ogólna opinia dotycząca konsekwencji prawnych uchwalenia i ewentualnego wprowadzenia w życie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 12 lutego 2019 przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla funkcjonowania Radców Prawnych (zwana dalej eDoręczenia).

Poniżej publikujemy opinię Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie ogólnych uwag do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w aspekcie funkcjonowania radcy prawnego.

Opinia z 28.02.2019 r. – elektronizacja doręczeń