Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503)

Projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu radcy prawnego, z uwagi na konieczność stosowania kas rejestrujących lub wymiany stosowanych przez radców prawnych kas rejestrujących w przypadku świadczenia usług doradztwa prawnego za wynagrodzeniem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług).

Projekt zakłada, że podatnik zapewni połączenie kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz będzie przesyłał informacje z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Administratorem Repozytorium i danych przekazywanych do Repozytorium będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dane przekazywane do Repozytorium mają umożliwić ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dokument elektroniczny powinien jednocześnie przybrać strukturę przewidzianą dla JPK. Przekazywanie danych do Repozytorium ma następować automatycznie i w sposób nieprzerwany, a zapewnienie łączności z Repozytorium należy do podatnika. Dopuszcza się rozwiązanie, w którym podatnik może przekazywać dane z kasy rejestrującej w ustalonych odstępach czasowych (jeżeli zapewnienie łączności nie będzie możliwe w sposób trwały).

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy Nr 2503).

Opinia z 29.08.2018 r. – ustawa o VAT, prawo o miarach- kasy