Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Projekt „UD497”, wersja z dnia 8 lipca 2019 r.)

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych niniejszym pozytywnie opiniuje realizowaną koncepcję wprowadzenia do polskiego systemu prawnego sądów własności intelektualnej.

Jednocześnie Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych negatywnie opiniuje postulowaną zmianę art. 87 i 871 Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy zmieniającej), ustanawiających rzeczników patentowych profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach sądowych z zakresu wszelkich spraw własności intelektualnej.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Projekt „UD497”, wersja z dnia 8 lipca 2019 r.).

Opinia z 14.08.2019 r._kpc_rzecznicy_patetnowi