Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych

Niniejsza opinia dotyczy interpretacji art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w zakresie problemów prawnych, ujętych w formie następujących pytań:

  1. Czy pracownikowi kancelarii niebędącemu aplikantem, a podchodzącemu do egzaminu radcowskiego przysługuje wynikające z tego przepisu uprawnienie do płatnego urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych?
  2. Jakie są konsekwencje odmowy udzielenia wskazanego urlopu przez pracodawcę?

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie prawa pracownika niebędącego aplikantem radcowskim do uprawnień określonych w art. 34 ust. 3 i 4 ustawy o radcach prawnych.

Opinia z 23.01.2019 r. – urlop przed egzaminem radcowskim