Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do opiniowania projekt stanowi wyraz potencjalnej daleko idącej ingerencji ustawodawcy w obowiązujący stan prawny określony Kodeksem karnym. Przewiduje on, generalnie rzecz ujmując, zasadnicze zmiany instytucji kształtujących prawnokarną reakcję na przestępstwo, jak również modyfikację kształtu wybranych znamion typów czynów zabronionych, nadto propozycje nowych typów czynów zabronionych. Proponowane regulacje wskazują więc na kolejną próbę szerokiej reformy obowiązującej kodyfikacji karnej, która gruntownym zmianom poddawana była w latach 2015 i 2016, a więc zaledwie cztery lata temu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Opinia z 11.03.2019 r. – KK