Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Opinia OBSiL KRRP na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

13 czerwca 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, przyjęta regulacja wprowadza daleko idące zmiany odnoszące się w zasadzie do każdego z etapów i rodzajów postępowania cywilnego. W szczególności dotyczą one statusu stron postępowania oraz reprezentujących ich pełnomocników. W toku sejmowych prac legislacyjnych nad projektem opiniowanej Ustawy, środowiska prawnicze, reprezentowane przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Naczelną Radę Adwokacką, formułowały względem proponowanych rozwiązań liczne zastrzeżenia i wątpliwości, odnoszące się nie tylko do kwestii stricte związanych ze sferą proponowanej zmiany organizacji i przebiegu procesu cywilnego, ale dotyczące również zgodności proponowanych przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Sejm ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Opinia OBSiL z 24.06.2019 r. do ustawy z 13.06.2019 r