Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Stanowisko OBSiL dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radców prawnych.

Opiniowany projekt ustawy o jawności życia publicznego stanowi propozycję zmian w zakresie przejrzystości działania organów i instytucji publicznych. W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego (wersja z dnia 23 października 2017 r.) w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez radców prawnych.

Stanowisko z 02.11.2017 r. do projektu ustawy o jawności życia publicznego