Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego na stanowisku „nieradcowskim” w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego

Niniejsza opinia została sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji (dalej: „OBSiL”) Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 lipca 2019 r., w związku z wnioskiem Dyrektora Departamentu Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej: „Wnioskodawca”) nr DPR.070.2.2019, 00047877/2019/W dotyczącym możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego przez urzędnika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym „nieradcowskim”.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie możliwości wykonywania zawodu radcy prawnego na stanowisku „nieradcowskim” w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia z 22.08.2019 r.- Radca prawny na stanowisku nieradcowskim