Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Stanowisko OBSiL KRRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Przedmiotowy projekt zawiera propozycje zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.). Szczegółowa analiza projektowanych rozwiązań wskazuje, że najistotniejsze zmiany, ujęte w rozporządzeniu nowelizującym dotyczą zasadniczo dwóch kwestii, mianowicie sekwencji przepisów, regulujących funkcjonowanie Systemu Losowego Przydziału Spraw (SLPS), a także dopuszczenia możliwości pełnienia obowiązków przewodniczącego wydziału lub kierownika referatu do spraw wizytacji przez sędziego wizytatora (§ 17 ust. 2 Rozporządzenia w proponowanym brzmieniu).

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych kwestii na wstępie projektowane rozwiązania stanowią rozwinięcie i uszczegółowienie procedur związanych z funkcjonowaniem SLPS, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2481). W większości mają one charakter stricte organizacyjny, a nawet techniczny, stąd nie wywołują istotnych zastrzeżeń.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Stanowisko z 24.10.2018 r