Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Tabela porównawcza SN

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano tabelaryczne porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

Tabela porównawcza SN