Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All posts by Łukasz Kamiński

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego II

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego świadczącego usługi prawne na rzecz spółki handlowej dotyczy także zachowania w tajemnicy informacji dotyczących zachowania pracowników tej spółki, którym radca udziela wsparcia prawnego na zlecenie klienta oraz zachowania osób trzecich uczestniczących w zdarzeniach z udziałem pracowników klienta, o których to faktach radca dowiedział się w związku z wykonywaniem umowy zawartej z klientem i w miejscu jej wykonania (w siedzibie klienta), a więc w pewnym związku ze świadczeniem pomocy prawnej”

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego II

Czytaj więcej

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego I

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odpowiedzi na pytanie:
„Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego powołanego jako świadek w postępowaniu karnym dotyczy także informacji o przebiegu zdarzeń, które zostały utrwalone w postaci nagrania wideo, które to nagranie jest publicznie dostępne np. w sieci Internet (a więc są to informacje tak, czy inaczej publicznie dostępne)?”

Stanowisko z dnia 12 listopada 2014 r. dot. tajemnicy zawodowej radcy prawnego I

Czytaj więcej