Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: komornik sądowy

Opinia OBSiL do projektu ustawy o komornikach sądowych

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych z 22 listopada 2016 r. Projekt oceniony został negatywnie.

W opinii podniesiono, że proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub nieuzasadnione, a ich przyjęcie może jedynie pogorszyć stan egzekucji sądowej w Polsce. Autor opinii wskazał, że projekt nie rozwiązuje mankamentów starej ustawy, bowiem w znaczącej części powiela dotychczasowe rozwiązania. Ponadto projekt dodaje kolejne budzące wątpliwości przepisy. Autor opinii zaznaczył szczególnie niejasny status komornika sądowego i skonkludował, iż projekt może stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych prac, bo w obecnej postaci może spowodować jedynie szkody poprzez załamanie systemu egzekucji w Polsce.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. ustawy o komornikach

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. Powyższa regulacja ma zastąpić przepisy o kosztach, zawarte dotychczas w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Opinia zwraca m.in. uwagę na wątpliwości związane z uznaniem opłaty egzekucyjnej za daninę publiczną oraz z odejściem od ustalania minimalnej i maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jako odpowiednio części bądź wielokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na rzecz określenia ich kwotowo. Ekspertyza szeroko odnosi się również m.in. do instytucji tzw. miarkowania opłaty egzekucyjnej.

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Czytaj więcej