Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

All Posts Tagged: reforma sądownictwa

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa

Samorząd radców prawnych z uwagą obserwuje zapowiedzi zmian legislacyjnych zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ufamy, iż tego typu działania zostaną podjęte w oparciu o respektowanie zapisów ustawy zasadniczej, w szczególności o poszanowanie zasady państwa prawa oraz zasady trójpodziału władzy.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL z 23.02.2017 r.

Czytaj więcej

Postulaty samorządu radcowskiego dotyczące reformy sądownictwa

W odpowiedzi na apel Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka dotyczący reformy sądownictwa, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo zawierające pierwsze postulaty zgłoszone przez środowisko radców prawnych. Wystąpienie to zawierało odpowiednio uzasadnione propozycje zmian o charakterze kierunkowym. Ze strony samorządu radcowskiego została wyrażona gotowość ich uzupełnienia poprzez legislacyjne opracowanie konkretnych projektów zmian ustawowych w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

W załączonej korespondencji wskazano na powszechnie formułowane zarzuty wobec wymiaru sprawiedliwości oraz zarekomendowano działania, które w ocenie samorządu radcowskiego umożliwiłyby ich eliminację, wpływając na lepszy odbiór sądownictwa w oczach społeczeństwa.

Zasadnicze kwestie poruszane w wystąpieniu Wiceprezesa KRRP wiążą się z rozszerzeniem przymusu radcowsko-adwokackiego, uregulowaniem statusu biegłych sądowych poprzez wprowadzenie kompleksowej regulacji prawnej oraz koniecznością rozwiązania sprawy doręczeń sądowych po zniesieniu obowiązku meldunkowego.

Pismo KRRP

Czytaj więcej