Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa


  Kontakt : +48 22 319-56-08

Ireneusz Misiejuk

Mec. Ireneusz Misiejuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywał łącząc odbywaną aplikację z pracą w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych oraz w Kancelarii Radcy Prawnego. Obecnie czynnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy oraz prowadząc własną  kancelarię. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz działającej przy niej Komisji ds. Aplikacji. W ramach procesu legislacyjnego obejmującego projekty leżące w obszarze zainteresowania samorządu radcowskiego, z ramienia OBSiL uczestniczy w konferencjach, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz w pracach grup roboczych Ośrodka.