Cytaty na Tatuaż: Najlepsze i Ponadczasowe Cytaty!

„Zainspiruj się naszym wyborem unikalnych 'cytatów na tatuaż’ – od filozoficznych do romantycznych. Dzielimy się pomysłami na tatuaże, które mogą stać się osobistym przypomnieniem lub motywującą sentencją na Twojej skórze.”

  1. „Non ducor, duco” – Nie jestem prowadzony, prowadzę. Autor nieznany, łacina.
  2. „Carpe diem” – Chwytać dzień. Horacy.
  3. „Sit vis vobiscum ” – Niech siła będzie z wami. Autor nieznany, łacina.
  4. „Veni, vidi, vici.” – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Juliusz Cezar.
  5. „Dum spiro, spero” – Dopóki oddycham, mam nadzieję. Cyceron.
  6. „This too shall pass” – To również minie. Autor nieznany, angielski.
  7. „To be or not to be.” – Być albo nie być. William Shakespeare.
  8. „Vive ut vivas” – Żyj, aby żyć. Autor nieznany, łacina.
  9. „Omnia vincit amor” – Miłość zwycięża wszystko. Wergiliusz.
  10. „Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.” – Śnij, jakbyś miał żyć wiecznie. Żyj, jakbyś miał umrzeć dziś. James Dean.
  11. „Be yourself; everyone else is already taken.” – Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci. Oscar Wilde.
  12. „Life is what happens when you’re busy making other plans.” – Życie to to, co dzieje się, gdy jesteś zajęty robieniem innych planów. John Lennon.
  13. „In the middle of difficulty lies opportunity.” – Pośrodku trudności leży okazja. Albert Einstein.
  14. „Memento vivere” – Pamiętaj, że musisz żyć. Autor nieznany, łacina.
  15. „With pain comes strength” – Z bólem przychodzi siła. Autor nieznany, angielski.
  16. „The only way out is through” – Jedynym wyjściem jest przejście przez to. Robert Frost.
  17. „Love conquers all.” – Miłość wszystko zwycięża. Wergiliusz.
  18. „Alis volat propriis” – Lata na własnych skrzydłach. Autor nieznany, łacina.
  19. „Fall seven times, stand up eight.” – Upadnij siedem razy, wstań osiem. Japońskie przysłowie.
  20. „Follow your heart.” – Podążaj za swoim sercem. Autor nieznany.
  21. „Ad astra per aspera” – przez cierpienie do gwiazd. Autor nieznany, łacina.
  22. „Fortune favors the brave.” – Fortuna sprzyja odważnym. Wergiliusz.
  23. „Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Życie to albo śmiałe przygody, albo nic. Helen Keller.
  24. „Believe in yourself.” – Wierz w siebie. Autor nieznany.
  25. „In omnia paratus” – Przygotowany na wszystko. Autor nieznany, łacina.
  26. „Turn your wounds into wisdom.” – Zamień swoje rany w mądrość. Oprah Winfrey.
  27. „Nothing is impossible, the word itself says 'I’m possible!'” – Nic nie jest niemożliwe, samo słowo mówi 'Jestem możliwe!’ Audrey Hepburn.
  28. „Change the world by being yourself.” – Zmień świat, będąc sobą. Amy Poehler.
  29. „No regrets in life. Just lessons learned.” – Bez żalu w życiu. Tylko nauczona lekcja. Autor nieznany.
  30. „Inhale the future, exhale the past.” – Wdychaj przyszłość, wydychaj przeszłość. Autor nieznany.
  31. „You are enough.” – Jesteś wystarczający. Autor nieznany.
  32. „Be the change you wish to see in the world.” – Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie. Mahatma Gandhi.
  33. „The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” – Złe wiadomości to szybko mija czas. Dobrą wiadomością jest to, że jesteś pilotem. Michael Altshuler.
  34. „Quod me nutrit me destruit” – Co mnie odżywia, to mnie niszczy. Autor nieznany, łacina.
  35. „Seize the night” – Chwytać noc. Autor nieznany.
  36. „Love yourself first.” – Kochaj siebie najpierw. Autor nieznany.
  37. „I am the master of my fate, I am the captain of my soul.” – Jestem panem swojego losu, jestem kapitanem mojej duszy. William Ernest Henley.
  38. „Persist until you succeed.” – Wytrwaj, aż osiągniesz sukces. Autor nieznany.
  39. „Keep going.” – Idź dalej. Autor nieznany.
  40. „Life is short, art is long.” – Życie jest krótkie, sztuka jest długa. Hipokrates.
  41. „Sic itur ad astra” – Tak się idzie do gwiazd. Wergiliusz.
  42. „In vino veritas” – W winie jest prawda. Alkajos z Mytiliny.
  43. „What doesn’t kill you makes you stronger.” – Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Friedrich Nietzsche.
  44. „Success is the best revenge.” – Sukces jest najlepszą zemstą. Autor nieznany.
  45. „I think, therefore I am.” – Myślę, więc jestem. René Descartes.
  46. „The journey of a thousand miles begins with a single step.” – Podróż na tysiąc mil zaczyna się od jednego kroku. Lao Tzu.
  47. „Dare to dream.” – Ośmiel się marzyć. Autor nieznany.
  48. „Laugh as much as you breathe, love as much as you live.” – Śmiej się tak dużo, jak oddychasz, kochaj tak dużo, jak żyjesz. Autor nieznany.
  49. „The only thing we have to fear is fear itself.” – Jedyną rzeczą, której musimy się obawiać, jest strach. Franklin D. Roosevelt.
  50. „Esto quod es” – Bądź tym, kim jesteś. Autor nieznany, łacina.
  51. „Amor omnia vincit” – Miłość zwycięża wszystko. Wergiliusz.
  52. „You only live once.” – Żyjesz tylko raz. Autor nieznany.
  53. „Believe you can and you’re halfway there.” – Wierz, że możesz, a jesteś w połowie drogi. Theodore Roosevelt.
  54. „Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.” – Ucz się od wczoraj, żyj na dziś, miej nadzieję na jutro. Albert Einstein.
  55. „Experience is the teacher of all things.” – Doświadczenie jest nauczycielem wszystkich rzeczy. Juliusz Cezar.
  56. „Make it simple, but significant.” – Uprość, ale nadaj znaczenie. Don Draper.
  57. „Audentes fortuna iuvat” – Fortuna sprzyja odważnym. Wergiliusz.
  58. „Live, laugh, love.” – Żyj, śmiej się, kochaj. Autor nieznany.
  59. „Life goes on.” – Życie toczy się dalej. Autor nieznany.
  60. „Bis vivit qui bene vivit” – Dwa razy żyje ten, kto żyje dobrze. Pliniusz Starszy.

’61. „Believe in miracles.” – Wierz w cuda. Autor nieznany.

  62. „Be the hero of your own story.” – Bądź bohaterem swojej własnej historii. Autor nieznany.
  63. „Hakuna matata.” – Nie ma problemów. Africkie Przysłowie.
  64. „Whatever will be, will be.” – Co ma być, to będzie. Autor nieznany.
  65. „Sapere aude” – Odważ się być mądrym. Horacy.
  66. „In pursuit of happiness.” – W pogoni za szczęściem. Autor nieznany.
  67. „You are stronger than you think.” – Jesteś silniejszy niż myślisz. Autor nieznany.
  68. „Fall down seven times, get up eight.” – Upadłeś siedem razy, wstań osiem. Japońskie Przysłowie.
  69. „Believe in your dreams.” – Wierz w swoje marzenia. Autor nieznany.
  70. „Acta non verba.” – Czyny, nie słowa. Autor nieznany, łacina.
  71. „Life is beautiful.” – Życie jest piękne. Autor nieznany.
  72. „Amor vincit omnia.” – Miłość zwycięża wszystko. Wergiliusz.
  73. „Tempus fugit.” – Czas ucieka. Wergiliusz.
  74. „Be brave, be bold.” – Bądź odważny, bądź śmiały. Autor nieznany.
  75. „Don’t dream your life, live your dreams.” – Nie marz o swoim życiu, żyj swoimi marzeniami. Autor nieznany.
  76. „Fortis et liber.” – Mocny i wolny. Autor nieznany, łacina.
  77. „Stay strong.” – Bądź silny. Autor nieznany.
  78. „Illegitimi non carborundum” – Nie daj się zgniatać przez byle kogo. Autor nieznany, z łaciny na angielski.
  79. „Nihil sine labore” – Nic bez pracy. Autor nieznany, łacina.
  80. „Keep moving forward.” – Idź do przodu. Walt Disney.
  81. „Be patient and tough, someday this pain will be useful to you.” – Bądź cierpliwy i twardy, pewnego dnia ten ból będzie ci pożyteczny. Owidiusz.
  82. „Your vibe attracts your tribe.” – Twoje wibracje przyciągają twoje plemię. Autor nieznany.
  83. „Die with memories, not dreams.” – Umrzyj z wspomnieniami, a nie marzeniami. Autor nieznany.
  84. „I am, therefore I think.” – Jestem, więc myślę. Autor nieznany.
  85. „We are all stories in the end.” – Jest jesteśmy historiami na końcu. Autor nieznany.
  86. „Life begins at the end of your comfort zone.” – Życie zaczyna się poza twoją strefą komfortu. Autor nieznany.
  87. „Dum vita est, spes est.” – Dopóki jest życie, jest nadzieja. Autor nieznany, łacina.
  88. „Follow your dreams, they know the way.” – Podążaj za swoimi marzeniami, one znają drogę. Autor nieznany.
  89. „Beauty is skin deep.” – Piękno jest powierzchowne. Autor nieznany.’
  90. „We are our choices.” – Jesteśmy naszymi wyborami. Jean-Paul Sartre.
  91. „Everything has beauty.” – Wszystko ma swoje piękno. Autor nieznany.
  92. „Veritas vos liberabit.” – Prawda was wyzwoli. Jan 8:32.
  93. „Time heals all wounds.” – Czas leczy wszystkie rany. Autor nieznany.
  94. „Create your own reality.” – Stwórz swoją własną rzeczywistość. Autor nieznany.
  95. „Embrace the glorious mess that you are.” – Przyjmij wspaniały bałagan, którym jesteś. Elizabeth Gilbert.
  96. „Live the life you’ve imagined.” – Żyj życiem, które sobie wyobrażałeś. Henry David Thoreau.
  97. „Dream without fear, love without limits.” – Śnij bez strachu, kochaj bez granic. Autor nieznany.
  98. „We are born to be real, not perfect.” – Jesteśmy urodzeni, aby być prawdziwi, a nie perfekcyjni. Autor nieznany.
  99. „Life is a journey, not a destination.” – Życie to podróż, a nie cel. Ralph Waldo Emerson.
  100. „Expect nothing, appreciate everything.” – Niczego nie oczekuj, doceniaj wszystko. Autor nieznany.

’101. „Dum vita est, spes est” – Dopóki życie trwa, jest nadzieja. Autor nieznany, łacina.

  102. „Pain is inevitable. Suffering is optional.” – Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest opcjonalne. Haruki Murakami.
  103. „Dare to be different.” – Ośmiel się być inny. Autor nieznany.
  104. „Endure and survive.” – Przetrwać i przetrwać. Autor nieznany.
  105. „Per aspera ad astra.” – Przez trudy do gwiazd. Autor nieznany, łacina.
  106. „Forever young.” – Na zawsze młody. Autor nieznany.
  107. „The sky is not the limit.” – Niebo nie jest limitem. Autor nieznany.
  108. „Everything happens for a reason.” – Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Autor nieznany.
  109. „Respect all, fear none.” – Szanuj wszystkich, niczego się nie boj. Autor nieznany.
  110. „I am who I am.” – Jestem tym, kim jestem. Autor nieznany.
  111. „Dream bigger.” – Marz więcej. Autor nieznany.
  112. „Fall in love with moments.” – Zakochaj się w momentach. Autor nieznany.
  113. „Seize the moment.” – Chwytaj moment. Autor nieznany.
  114. „Let it be.” – Niech tak będzie. The Beatles.
  115. „Love is the answer.” – Miłość jest odpowiedzią. Autor nieznany.
  116. „All we have is now.” – Wszystko, co mamy, to teraz. Autor nieznany.
  117. „Don’t stop believing.” – Nie przestawaj wierzyć. Journey.
  118. „Vincit qui se vincit” – Zwycięża ten, który pokonuje samego siebie. Autor nieznany, łacina.
  119. „We write our own destiny.” – Piszesz swoje własne przeznaczenie. Autor nieznany.
  120. „Solve your own problems.” – Rozłóż swoje własne problemy. Autor nieznany.
  121. „Don’t quit your day dream.” – Nie rezygnuj z marzeń. Autor nieznany.
  122. „Stay wild.” – Pozostań dziki. Autor nieznany.
  123. „Pain is temporary.” – Ból jest tymczasowy. Autor nieznany.
  124. „Dream, believe, achieve.” – Śnij, wierz, osiągaj. Autor nieznany.
  125. „Feel free.” – Czuj się wolny. Autor nieznany.
  126. „Choose happiness.” – Wybierz szczęście. Autor nieznany.
  127. „Old ways won’t open new doors.” – Stare metody nie otworzą nowych drzwi. Autor nieznany.
  128. „The time is now.” – Czas jest teraz. Autor nieznany.
  129. „Make it happen.” – Spraw, aby się to stało. Autor nieznany.
  130. „Light up the darkness.” – Rozświetl ciemność. Bob Marley.
  131. „Be the reason someone smiles today.” – Bądź powodem, dla którego ktoś dziś się uśmiecha. Autor nieznany.
  132. „Find your wild.” – Znajdź swoje dzikie. Autor nieznany.
  133. „We are all mad here.” – Wszyscy jesteśmy tu szaleni. Lewis Carroll.
  134. „Just breathe.” – Tylko oddychaj. Autor nieznany.
  135. „Make good use of today.” – Dobrze wykorzystaj dzisiaj. Autor nieznany.
  136. „Follow your bliss.” – Podążaj za swoim szczęściem. Joseph Campbell.
  137. „There is always hope.” – Zawsze jest nadzieja. Autor nieznany.
  138. „Life is too short to wait.” – Życie jest za krótkie, aby czekać. Autor nieznany.
  139. „Remember who you are.” – Pamiętaj, kim jesteś. Król Lew.
  140. „Good vibes only.” – Tylko dobre wibracje. Autor nieznany.
  141. „Scars are tattoos with better stories.” – Blizny to tatuaże z lepszymi historiami. Autor nieznany.
  142. „Never a failure, always a lesson.” – Nigdy porażka, zawsze lekcja. Rihanna.
  143. „Love never fails.” – Miłość nigdy nie zawodzi. Autor nieznany.
  144. „Where there is life, there is hope.” – Tam, gdzie jest życie, jest nadzieja. Autor nieznany.
  145. „With every heartbeat.” – Z każdym biciem serca. Autor nieznany.
  146. „Trust the journey.” – Zaufaj podróży. Autor nieznany.
  147. „Tempus neminem manet” – Czas nie czeka na nikogo. Autor nieznany, łacina.
  148. „Fear is a liar.” – Strach to kłamca. Autor nieznany.
  149. „The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.” – Ból, który odczuwasz dzisiaj, jest siłą, którą odczujesz jutro. Autor nieznany.
  150. „Progress, not perfection.” – Postęp, nie perfekcja. Autor nieznany.’

Zamykając naszą dyskusję o 'cytatach na tatuaż’, chciałbym podkreślić, iż wybór odpowiedniego cytatu to przede wszystkim intymna decyzja. Każdy tatuaż jest jak osobista książka, której rozdziały są zapisywane na skórze. Witając Cię w tym niezwykłym klubie, z radością każdego dnia odkrywam na nowo piękno wyrażania siebie przy pomocy cytatów na tatuaż.

Jak możecie wiedzieć, jestem wielkim fanem literackiej skóry. Moje osobiste doświadczenie z tatuażami opiera się na pasji i emocji – rzecz jasna, ból jest elementem tego procesu, ale kto powiedział, że transformacja musi być bezbolesna? Powiedziałbym, że jest w tym swoisty rodzaj piękna – to, co nas boli, staje się częścią nas samych.

Niektórzy mówią mi, że jestem szalony, tatuując na swoim ciele różne cytaty na tatuaż, ale odpowiadam im zawsze tym samym – „To nie szaleństwo, to wyraz mojej duszy”. Kto by pomyślał, że zwykłe słowa mogą być tak potężne, prawda? Ja osobiście jestem zauroczony tą koncepcją.

Najlepsze w 'cytatach na tatuaż’ jest to, że nie ma tu miejsca na żadne ograniczenia. Wybierając zdania, które oddają twój duch, moja rada jest taka: bądź sobą i nie bój się pokazać swojego prawdziwego ja. Pamiętaj jednak, że „Rzeczywistość jest dla osób, które boją się tatuaży z cytatami”… żartowałem, oczywiście!

Zachęcam wszystkich do dzielenia się swoimi ulubionymi cytacjami i historiami związanymi z ich tatuażami w komentarzach poniżej. Któż wie, może Wasze inspiracje staną się częścią cudownego świata tatuaży z cytatami dla kogoś innego? Bo przecież, jak powiedział jeden mądry człowiek: „Jeden dobry cytat może zmienić całe życie… czy też przynajmniej wygląd twojej skóry.”

Dzięki, że byliście ze mną w tym niezwykłym podróżowaniu przez ścieżki cytatów na tatuaż – do zobaczenia w następnym artykule! Pamiętajcie – niech siła cytatów będzie z Wami!

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Cytaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *