Cytaty o ludziach – najlepsze i ponadczasowe cytaty!

Odkryj moc mądrych słów z naszym zestawem 'cytaty o ludziach’. Ten inspirujący artykuł oferuje niezwykłe spostrzeżenia o ludzkiej naturze, zdolnościach i potencjale. Czytaj dalej, aby zainspirować się i zrozumieć głębiej tajemnice ludzkiej istoty.

  1. “To, co robimy dla siebie, umiera razem z nami. To, co robimy dla innych i dla świata, jest nieśmiertelne i trwa wiecznie.” – Albert Pine
  2. „Nie oceniaj człowieka po wyglądzie, ale po czynach. Czasem człowiek o szarych oczach widzi więcej niż człowiek o niebieskich.” – Edward Bulwer-Lytton
  3. „Znajdź coś, co jest niezwykle dla ciebie, a zwykłe dla innych, i zrozumiesz istotę człowieczeństwa.” – Albert Einstein
  4. „Nie ma ludzi nieznacznych. Każdy z nas wpływa na całość świata.” – Leo Tolstoy
  5. „Nie pytajcie, co wasz kraj może zrobić dla was, pytajcie, co wy możecie zrobić dla swojego kraju.” – John F. Kennedy
  6. „Nie ma nic piękniejszego od uśmiechu człowieka, który mimo wszystko potrafi znaleźć coś dobrego w otaczającym go świecie.” – Helen Keller
  7. „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II
  8. „Człowiek idzie za tym, co kocha. Moim przekonaniem jest, że miłość decyduje o tym, kim jesteśmy.” – Paulo Coelho
  9. „Prawdziwe piękno człowieka to sumienie; potrafienie rozeznać dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości. Jest to kompas prowadzący nas przez życie.” – Nelson Mandela
  10. „Jedyny sposób na posiadanie przyjaciela to być nim.” – Ralph Waldo Emerson
  11. „Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęka, aby pomóc dziecku.” – Pythagoras
  12. „Człowiek, który przystaje na kompromisy, traci swoją godność, swoją wolność. Nie jest wolnym człowiekiem, ale niewolnikiem.” – Mahatma Gandhi
  13. „Wielkość człowieka polega nie na tym, jak dużo ma, ale w tym, ile potrafi dać.” – Mother Teresa
  14. „Człowiek, który traci honor, traci wszystko.” – Confucius
  15. „Człowiek jest tym, co myśli na co dzień.” – Ralph Waldo Emerson
  16. „To co nas najbardziej wyróżnia jako ludzi, to nasza zdolność do miłości.” – Desmond Tutu
  17. „Człowiek jest jedynym stworzeniem, które odmawia bycie tym, czym jest.” – Albert Camus
  18. „Człowieka można zmierzyć nie tym, co osiągnął, ale tym, co przemógł.” – Booker T. Washington
  19. „Głęboko w każdym człowieku istnieje niezmierny potencjał dobra.” – Anne Frank
  20. „Niemniej jednak, człowiek, który potrafi podzielić się swoim jedzeniem, jest człowiekiem na dobrej drodze.” – Buddha
  21. „Człowiek zawsze ma do wyboru – by pozostać człowiekiem, czy stać się zwierzęciem.” – James Baldwin
  22. „W człowieku jest coś więcej, co go wyróżnia i daje mu większą wartość od materialnych dóbr: jego człowieczeństwo.” – Dalaj Lama
  23. „Człowiek nie jest stworzony do porażki. Człowiek może być zniszczony, ale nie pokonany.” – Ernest Hemingway
  24. „Nie ważne jest, gdzie jesteś teraz, ale kim się stajesz.” – Oprah Winfrey
  25. „Niewiele wartości ma dla mnie człowiek, który nie jest w stanie wejść w empatię z czyjąś bólem. Nie jest on niczym więcej niż obudowanym ciałem.” – Martin Luther King Jr.
  26. „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym tylko skrzydłem i możemy latać, tylko gdy obejmiemy kogoś innego.” – Luciano Decrescenzo
  27. „Człowiek jest najbardziej samotny, gdy czuje, że nie jest zrozumiany.” – Carl Jung
  28. „Człowiek jest tym, co ukrywa. Człowieka poznaje się po tym, co ukrywa.” – André Malraux
  29. „Ostateczną miarą człowieka nie jest jego zachowanie w momentach komfortu i wygody, lecz jego postawa w czasach wyzwań i kontrowersji.” – Martin Luther King Jr.
  30. „Każdy człowiek umiera. Ale nie każdy naprawdę żyje.” – William Wallace
  31. „Gdziekolwiek można znaleźć człowieka przeciwko człowiekowi, gdziekolwiek brakuje miłości do innych, wszędzie tam jest piekło.” – Martin Buber
  32. „Człowiek jest człowiekiem dopiero po tym, jak zrozumie, że w zasadzie wszyscy jesteśmy jednym.” – Rabindranath Tagore
  33. „Każdy człowiek jest rzeźbiarzem swojego własnego losu.” – Louis Pasteur
  34. „Na początku jesteśmy dziećmi innych, ale na końcu są nami sami.” – Oscar Wilde
  35. „Nie tym jesteśmy, co pokazywaliśmy na zewnątrz, ale tym, co ukrywamy wewnątrz.” – Norman Vincent Peale
  36. „Uśmiech na twarzy człowieka jest najsilniejszą bronią, jaką posiada.” – Mother Teresa
  37. „Każdy człowiek jest twórcą swojego własnego zdrowia lub choroby.” – Buddha
  38. „Człowiek jest sumą swych czynów, tego, co zrobił, tego, co może zrobić. Nic więcej.” – Mahatma Gandhi
  39. „Nie liczy się to, ile lat ma człowiek, ale jaki on jest człowiek w tych latach.” – Abraham Lincoln
  40. „Człowiek jest wielki nie przez swoje miejsce, ale przez swoją zdolność zrozumienia i miłości.” – Antoine de Saint-Exupery
  41. „Człowiek to nie tylko istota, ale również twórca siebie.” – Aristotle
  42. „Nie oceniaj człowieka po jego odpowiedziach, ale po jego pytań.” – Voltaire
  43. „Człowiek jest jedynym stworzeniem, które płacze, bo wie, że umrze.” – Friedrich Nietzsche
  44. „Człowiek jest o tyle szczęśliwy, o ile zdecyduje, że jest szczęśliwy.” – Alexander Solzhenitsyn
  45. „Człowiekiem jesteś tylko wtedy, kiedy to jest trudne.” – Jerzy Grotowski
  46. „Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy.” – Protagoras
  47. „Człowiek najbardziej wyraża swoją osobowość poprzez swoje działania.” – Jean-Paul Sartre
  48. „Człowiek, który nie ryzykuje niczego, nie robi nic, nie ma nic, nie jest niczym.” – Paul Tillich
  49. „Człowiek jest tym, na co zasługuje. Jego ważność mierzy się nie ilością posiadanych rzeczy, ale wartością jego życia.” – Seneka Młodszy
  50. „Nie istnieje zło, które człowiek nie byłby w stanie uczynić innemu człowiekowi.” – Stanisław Jerzy Lec
  51. „Człowiek to myśląca trzcina, to najmocniejsze, co jest w przyrodzie.” – Blaise Pascal
  52. „Człowieka niewiele kosztuje bycie dobrym.” – Lew Tołstoj
  53. „Charakter człowieka można ocenić po tym, co uważa za śmieszne.” – Johann Wolfgang Goethe
  54. „Każdy człowiek jest dobry, tyle że nie każdy na tym samym miejscu.” – Stanisław Jerzy Lec
  55. „Niewielu ludzi potrafi być szlachetnymi w ciszy; dopiero oglądane szlachetne czyny dają człowiekowi poczucie swej wartości.” – Friedrich Nietzsche
  56. „Nie jest człowiekiem ten, kto nie zna litości dla zwierząt.” – Mahatma Gandhi
  57. „Największe testy dla człowieka to cicha samotność.” – Blaise Pascal
  58. „W życiu człowieka jest wiele okresów, ale prawdziwe życie jest tylko jedno.” – Oskar Wilde
  59. „Najgorsza walka to ta, którą człowiek toczy sam ze sobą.” – Platón
  60. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest.” – C.S. Lewis
  61. „Nie człowiekiem staje się przez narodziny, lecz przez to jakim się jest i jakie czyny dokonuje.” – Friedrich Schiller
  62. „Człowiek jest wolny, ale wszędzie jest w kajdanach.” – Jean-Jacques Rousseau
  63. „Człowiek powinien być dla siebie źródłem życia a nie czymś, co zżera samego siebie.” – Albert Schweitzer
  64. „Człowiek winien jasno wyznawać, co jest prawdą dla niego, a kiedy to uczyni, stanie na pewnym gruncie.” – Ralph Waldo Emerson
  65. „Człowiek – to jest zawsze nieznana siła.” – Fiodor Dostojewski
  66. „Człowiek, który nie ma w sobie nic, co kochają inni, jest niczym.” – Napoleon Bonaparte
  67. „Człowiek nie jest do końca sobą, dopóki nie zrozumie i nie zaakceptuje siebie.” – Carl Jung
  68. „Człowiek przestaje być dzieckiem, kiedy zrozumie, że jest kimś więcej niż tylko sobą.” – Albert Einstein
  69. „Człowiek szuka prawdy, a w naturze człowieka jest błądzić.” – John Locke
  70. „Człowiek jest zawsze ideałem siebie, a jego życie jest nieustannym dążeniem do jego manifestacji w zewnętrznym świecie.” – Ernest Holmes
  71. „Nie tyle jesteśmy tym, co myślimy, ile sumą naszych czynów.” – Richard Dawkins
  72. „Człowiek jest najbardziej prawdziwy, gdy jest w harmonii z samym sobą.” – André Gide
  73. „Dlaczego mówisz to, co mówisz, jest ważniejsze od tego, co mówisz.” – Carl Jung
  74. „Życie każdego człowieka na ziemi jest łańcuchem niewielkich wydarzeń. Każde z nich jest dla niego ważne, choć tylko niektóre zapadają w pamięć.” – Paulo Coelho
  75. „Człowiek zasługuje na to, co uważa za odpowiednie dla siebie. Nic więcej, nic mniej.” – Ayn Rand.
  76. „Człowiekiem jest ten, kto szuka prawdy, nie ten, kto ją znalazł.” – Albert Schweitzer
  77. „Człowiek najpierw istnieje, spotyka samego siebie, nadchodzi na świat i dopiero potem, definiuje siebie.” – Jean-Paul Sartre
  78. „Charakter człowieka jest jego losu.” – Heraklit
  79. „Człowiek, który nie jest w stanie podejmować decyzji, nie jest człowiekiem.” – Sigmund Freud
  80. „Żyjemy na świecie, kiedy kochamy. Tylko w ciepłym spojrzeniu na inny świat, stajemy się coś więcej niż pył.” – Albert Einstein
  81. „Żadna wielkość nie jest dostateczna, aby człowiek mógł zasłużyć na miłość innych ludzi.” – Immanuel Kant
  82. „Człowiek, który nie zna siebie, jest niewolnikiem samego siebie.” – Seneka
  83. „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, ale przez to, do kogo pnie się swoim sercem.” – John Ruskin
  84. „Charakter człowieka można ocenić po tym, w jaki sposób traktuje tych, którzy mu nie są do niczego potrzebni.” – Malcolm Forbes
  85. „Jest tyle dokonań na świecie, które czekają na tych, którzy są na tyle odważni, by je odkryć.” – Emerson
  86. „Człowiekiem jesteś tylko wtedy, kiedy decydujesz się takim być.” – Jean-Paul Sartre
  87. „Człowiek, który zdobył wszystko, oprócz dobrego serca, nie zdobył niczego.” – Giovanni Guareschi
  88. „Jednostka dąży do zachowania siebie, która jest jej podstawową tendencją życiową.” – Alfred Adler
  89. „Nie można inaczej określić świata, jak tylko przy pomocy człowieka, i to nie jest możliwe inaczej, jak tylko przez zrozumienie człowieka.” – Phenomenology
  90. „Każdy stał się wielkim, nie dlatego, że został utrzymany w roli ofiary, ale dlatego, że został uznany za zdolnego do znoszenia go.” – Epictetus
  91. „Człowiek jest tym, co robi ze swoim życiem.” – Paul Gauguin
  92. „Człowiek staje się wielki dokładnie wtedy, kiedy zaczyna wierzyć, że jest.” – Vincent Van Gogh
  93. „Człowiek istnieje po to, aby żyć, a nie po to, aby istnieć.” – Jack London
  94. „Poszukujcie człowieka, który szuka prawdy; strzeżcie się tego, który ją znalazł.” – Andre Gide
  95. „Człowiek jest tym, co jest dzięki temu, co stracił i zyskał na swojej drodze.” – Fyodor Dostoevsky
  96. „Nie można stworzyć człowieka przez naukę, ale można go stworzyć przez edukację.” – Jean-Jacques Rousseau
  97. „Człowiek najbardziej odczuwa swoje istnienie, gdy odczuwa ból.” – Thomas Carlyle
  98. „Jesteśmy tym, co powtarzamy. Doskonałość, więc, nie jest aktem, ale nawykiem.” – Aristoteles
  99. „Łatwiej jest zobaczyć błędy u innych niż u siebie.” – Thich Nhat Hanh
  100. „Człowiek jest niewolnikiem tego, co go nie zna i wolnym, od tego co zna.” – Ali Ibn Abu-Talib
  101. „Nikt nie jest człowiekiem, dopóki nie nauczy się dyscypliny.” – Seneka

Zakończenie ten nurtujący świat „cytatów o ludziach” sprawia, że zaczynasz przeglądać życie przez różnorodne okulary. Tak to między nami. Każde przysłowie, które spotkałem, zawsze skłaniało moje serce do uderzenia trochę mocniej.

Pragnienie zgłębienia skomplikowanej natury ludzkiej może być zaskakująco prawdziwe. Czyż nie jest to tak, że cytaty o ludziach są naszym zwierciadłem, odbijającym najgłębsze pragnienia, lęki i marzenia? Moje osobiste zrozumienie dotyczące cytatów o ludziach zawsze przypominało mi stare powiedzenie: „Żeby zrozumieć człowieka, trzeba przejść kilka mil w jego mokasynach”.

Mam tu na myśli, jeśli mokasyny te okazałyby się nieco ciasne, to zawsze możemy się z niech wygłupić, prawda? Bo skoro możemy oddychać, a myślę, że wszyscy tak robimy (jeśli nie, natychmiast skontaktuj się z lekarzem), to zawsze jest miejsce na humor, nawet podczas kontemplacji powaga „cytatów o ludziach”.

Biorąc pod uwagę powyższe, odnajduję się w gąszczu tych myśli, refleksji i skomplikowanych znaczeń cytując nieśmiertelne słowa: „Jestem tylko człowiekiem”. Czyż nie jest urokliwe, jak te proste słowa potrafią tak wiele powiedzieć?

Oczywiście, na tym zdaniu mogę budować kontrowersje, bo czy aby na pewno jestem „tylko” człowiekiem? Tak czy inaczej, spotykamy się tu na firmowym, seansie nad człowieczeństwem.

Chciałbym zakończyć, przypominając Wam drodzy czytelnicy, że komentarze są otwarte jak dzikiej róży płatki. Czy podzielisz się swoim ulubionym cytatem o ludziach? Jesteśmy ciekawi, jakie klejnoty znalazłeś, podróżując przez rzędy słów. A tak swoją drogą, jakie są Twoje mokasyny?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Cytaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *