Jak napisać testament? Wzory testamentów własnoręcznych i notarialnych [2023].

jak napisać testament
jak napisać testament

Jeśli chcesz podzielić majątek na wypadek śmierci zgodnie ze swoją wolą, musisz spisać testament. Podstawa to w tym przypadku dobry wzór, ponieważ ważność testamentu zależy od zachowania rygorystycznych warunków ustanowionych w przepisach. Jak napisać testament, żeby był ważny? To łatwiejsze, niż myślisz!

Czym jest testament i po co się go sporządza?

Testament sporządza się, aby rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci według własnej woli. Jeśli nie zgadzasz się z ustawowym porządkiem, który określa kodeks cywilny, dającym pierwszeństwo dziedziczenia rodzinie, musisz spisać taki dokument. Możesz to zrobić, jeśli masz zdolność testowania.

Kto może spisać testament i jak to zrobić?

Spadkodawca może spisać testament, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych – czyli ukończył 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniony (pozbawiony prawa decydowania o sobie np. ze względu na chorobę psychiczną).

Jak napisać testament? Wystarczy, że pismem ręcznym spiszesz treść swojej ostatniej woli, opatrzysz dokument podpisem i datą oraz wskażesz dane umożliwiające identyfikację spadkobierców.

Poczytaj też na temat testamentu wzajemnego małżonków.

Jak sporządzić testament?

Jeśli chcesz spisać ostatnią wolę, możesz wybrać nie tylko testament odręczny (tzw. testament holograficzny bądź testament bez notariusza), ale również m.in. testament notarialny (w formie aktu notarialnego) czy testament urzędowy (oświadczony ustnie wobec określonego urzędnika).

W przypadku spełnienia ustawowych przesłanek można również sporządzić testament szczególny (testament ustny, podróżny albo wojskowy).

Testament odręczny da się sporządzić w zaciszu własnego domu. To najtańsza i najprostsza opcja. Nieważności testamentu własnoręcznego unikniesz, jeśli skorzystasz z dobrego wzoru testamentu.

Jeśli wolisz skorzystać z pomocy prawnika, wybierz testament notarialny.

Jak sporządzić testament u notariusza? Wystarczy, że udasz się do wybranej kancelarii notarialnej. Urzędnik spisze akt notarialny i zadba o to, aby dopełnione zostały warunki formalne rozrządzenia.

Kogo można powołać do spadku?

Powołać do spadku możesz dowolnie wybrane przez siebie osoby. Rozrządzenie testamentowe może więc dotyczyć zarówno członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych czy osób prawnych.

Testament własnoręczny – podstawowe informacje

Testament własnoręczny możesz sporządzić samodzielnie i bez wychodzenia z domu. Pamiętaj, aby dotrzymać warunków, od których zależy ważność testamentu.

Jakie wymogi musi spełniać testament własnoręczny?

Testament własnoręczny musi zawierać elementy takie jak rozrządzenie testamentowe, data i podpis. Konieczne jest również jego spisanie pismem ręcznym. Nie można więc np. napisać dokumentu na komputerze, wydrukować go i na koniec jedynie podpisać.

Więcej na temat własnoręcznego testamentu przeczytasz w osobnym artykule: https://obsil.pl/testament-wlasnoreczny/.

Kiedy testament jest nieważny?

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z przedstawionych przyczyn można się powoływać w ciągu 3 lat od momentu, w którym uzyskało się o nich wiedzę oraz w ciągu 10 lat od śmierci spadkodawcy. Niedopuszczalny jest również testament wspólny – czyli taki, w którym swoją ostatnią wolę spisują 2 osoby.

Jak dokonać podziału majątku?

Pisanie testamentu powinno odbywać się w pełni zgodnie z wolą spadkodawcy. Podzielić majątek możesz praktycznie dowolnie, jednak pamiętaj, aby trzymać się ustawowych zasad w zakresie formy ostatniej woli.

Czy można sporządzić testament samodzielnie w domu?

Nie ma przeciwwskazań, abyś sporządził testament samodzielnie w domu. Pamiętaj jednak, że aby powołać spadkobiercę, możesz jedynie ustalić określone udziały w spadku. Jeśli zapiszesz konkretny składnik majątku – np. samochód – nie będzie to powołanie do spadku, tylko zapis.

Gdzie przechowywać testament?

Testament własnoręczny przechowuj w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie ryzyka, że się zniszczy. Poinformuj osoby powołane do spadku, gdzie znajdą Twoją ostatnią wolę.

Testament notarialny

Testament notarialny jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Aby go spisać, musisz udać się do kancelarii notarialnej.

Czym jest zapis windykacyjny?

Zapis windykacyjny to rozrządzenie spadkodawcy zawarte w akcie notarialnym, w którym testator przekazuje określonej osobie konkretny składnik majątku z chwilą swojej śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być tylko rzecz oznaczona co do tożsamości (np. zegarek po dziadku), zbywalne prawo majątkowe (np. akcje), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności oraz ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Jak zapisać mieszkanie w testamencie? Zapis windykacyjny w akcie notarialnym będzie idealnym rozwiązaniem.

Testament notarialny wzór

Wzór testamentu notarialnego ma przygotowany każdy notariusz. Nie musisz więc martwić się o tę kwestię. Ważność testamentu notarialnego jest weryfikowana przez notariusza, więc istnieje mniejsza szansa, że dokument w przyszłości zostanie podważony. Więcej o podważeniu testamentu przeczytasz tutaj.

Ile kosztuje testament u notariusza 2022?

Podstawowy testament u notariusza kosztuje w 2022 roku około 50 złotych netto (61,50 złotych brutto). Jeśli dodasz zapis zwykły, koszt wzrośnie do 150 złotych netto, a w przypadku zapisu windykacyjnego do 200 złotych netto. Do kosztów należy doliczyć również opłatę za wydanie odpisu.

Dokładne koszty sporządzenia testamentu poznasz, kontaktując się z wybraną kancelarią.

Wzory testamentu

Nie wiesz, jak sporządzić testament? Skorzystaj z gotowych wzorów. W ten sposób jako testator unikniesz nieważności rozrządzenia.

Wzór testamentu własnoręcznego

Pobierz wzór testamentu własnoręcznego w formacie .docx (word),

Pobierz wzór testamentu własnoręcznego w formacie .pdf

Jak napisać testament własnoręczny w domu? Wystarczy, że skorzystasz z prostej formuły na wzór testamentu własnoręcznego:

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w połowie mojego syna Janusza Kowalskiego i w połowie mojego męża Artura Kowalskiego.

Anna Kowalska

Wzór testamentu z zapisem zwykłym

Treść testamentu może być uzupełniona o przekazanie na rzecz zapisobiorcy konkretnego składnika majątku, takiego jak np. zegarek. Do dziedziczenia można bowiem powołać jedynie w konkretnej części (np. w 25 czy 50%). W odróżnieniu od zapisu windykacyjnego w przypadku zapisu zwykłego można go uczynić w testamencie własnoręcznym, jednak nie zostanie on wykonany automatycznie w chwili śmierci i konieczne będzie jego spełnienie przez spadkobierców.

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w połowie mojego syna Janusza Kowalskiego i w połowie mojego męża Artura Kowalskiego z tym zastrzeżeniem, że mojej siostrze Marii Nowak zapisuję należący do mnie samochód osobowy marki Fiat Tipo z 2018 roku.

Anna Kowalska

Wydziedziczenie w testamencie wzór

Spisując testament, możesz wykluczyć od dziedziczenia osoby, które byłyby powołane do spadku po śmierci spadkodawcy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Wydziedziczenie pozwala dodatkowo pozbawić najbliższych krewnych prawa do zachowku.

Jak napisać testament z wydziedziczeniem? Wskaż w treści ostatniej woli dodatkowo osobę, którą wydziedziczasz i rzetelny powód swojej decyzji, który odpowiada ustawowym przesłankom.

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w całości mojego męża Artura Kowalskiego. Mojego syna Janusza Kowalskiego wydziedziczam, ponieważ uporczywie nie dopełniał w stosunku do mnie obowiązków rodzinnych, tzn. nie odwiedzał mnie od 20 lat i nie nawiązywał żadnego kontaktu.

Anna Kowalska

Wzór testamentu z podstawieniem

Podstawienie pozwala zastrzec, co ma się stać w sytuacji, gdyby osoby powołane do spadku nie chciały (np. ze względu na istnienie znacznych długów spadkowych) albo nie mogły dziedziczyć. W ten sposób w testamencie możesz wskazać, kto ma wejść w miejsce jednej z powołanych osób w takiej sytuacji.

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w połowie mojego syna Janusza Kowalskiego i w połowie mojego męża Artura Kowalskiego. Gdyby którykolwiek z nich nie mógł bądź nie chciał dziedziczyć, jego udział spadkowy ma przypaść mojej przyjaciółce Marioli Witkowskiej.

Anna Kowalska

Wzór testamentu z poleceniem

Polecenie jest rozrządzeniem, które umożliwia nałożenie na spadkobiercę bądź zapisobiorcę obowiązku określonego działania lub zaniechania. Najczęściej chodzi tu o istotne z moralnego punktu widzenia spadkodawcy obowiązki. Wykonania polecenia mogą dochodzić zarówno spadkobiercy, jak i wykonawca testamentu.

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w połowie mojego syna Janusza Kowalskiego i w połowie mojego męża Artura Kowalskiego. Dodatkowo polecam mojemu mężowi, aby przekazał do lokalnego muzeum należący do mnie tradycyjny strój ludowy.

Anna Kowalska

Wzór testamentu z powołaniem wykonawcy testamentu

W testamencie możesz wskazać również, kto ma się zająć wykonaniem Twojej ostatniej woli.

Poznań, dnia 3 lutego 2022 roku

Testament

Powołuję do spadku po mnie w połowie mojego syna Janusza Kowalskiego i w połowie mojego męża Artura Kowalskiego. Wykonawcą testamentu ustanawiam Tomasza Bradtke (PESEL 67092762713).

Anna Kowalska

Jak długo testament jest ważny?

Testament jest ważny tak długo, aż nie zostanie odwołany. Decyzja należy do osoby, która sporządziła dokument. Ważność testamentu napisanego odręcznie nie jest z góry ustalona i może nigdy się nie skończyć.

Zmiana i odwołanie testamentu – czy to możliwe?

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać cały testament albo tylko jego wybrane postanowienia. Wystarczy, że w tym celu spisze nowy testament albo zniszczy bądź pozbawi wcześniejszy dokument cech, które decydują o jego ważności. Możliwe jest również wprowadzanie zmian w testamencie.

Testament a zachowek – o czym trzeba pamiętać?

Pamiętaj, że nawet spisanie testamentu nie gwarantuje, że najbliżej spokrewnione z Tobą osoby nie otrzymają żadnej części Twojego majątku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku na mocy zasad ustawowych, należy się zachowek. Ile wynosi?

Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, zachowek jest równy dwóm trzecim wartości udziału spadkowego, który by przypadał danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. W innych wypadkach to połowa wartości tego udziału.

Jak spisać testament bez prawa do zachowku? Jedynym rozwiązaniem jest wydziedziczenie w testamencie danej osoby.

Kiedy można skorzystać z takiego rozwiązania? Takie uprawnienie przysługuje testatorowi tylko, jeśli jest spełniona jedna z ustawowych przesłanek, tzn. jeżeli krewny:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

FAQ: najczęściej zadawane pytania

Jak napisać testament własnoręczny?

Jak napisać testament? Wystarczy, że pismem ręcznym spiszesz treść swojej ostatniej woli, opatrzysz dokument podpisem i datą oraz wskażesz dane umożliwiające identyfikację spadkobierców.

Czy można napisać testament własnoręczny samodzielnie w domu?

Nie ma przeciwwskazań, abyś sporządził testament samodzielnie w domu. Pamiętaj jednak, że aby powołać spadkobiercę, możesz jedynie ustalić określone udziały w spadku.

Gdzie przechowywać testament własnoręczny?

Testament własnoręczny przechowuj w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie ryzyka, że się zniszczy. Poinformuj osoby powołane do spadku, gdzie znajdą Twoją ostatnią wolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *